Badania wizualne

badania wizualneBadanie wizualne to czynność polegająca na umiejscowieniu oraz ocenie powierzchniowych cech jakości obiektu. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie cechy jakie ciągłości, zniekształcenia, ogólny stan powierzchni ludzkim nieuzbrojonym okiem lub przy użyciu przyrządów optycznych, optoelektronicznych, pomiarowych.

Pełen cykl omawianego badania składa się między innymi z zapoznania się z obiektem badanym oraz wymaganiami jakościowymi, przygotowania powierzchni do badań, doboru odpowiedniej metody/aparatury, sprawdzenia wyposażenia badawczego, przeprowadzenia badania oraz sporządzenia raportu. Badania wizualne dzielą się ponadto na bezpośrednie oraz zdalne. Ich celem jest ocena stanu powierzchni, czyli zmiany korozyjne czy erozyjne, pęknięcia, a także kontrola odchyłek kształtu oraz połączeń.

Z pomocą przedmiotowych badań kontroluje się także obiekty po ich naprawach. Bezpośrednie wizualne badania  to badania prowadzone na powierzchniach dostępnych bezpośrednio do badań. Prowadzone są okiem nieuzbrojonym lub przy użyciu specjalnych mikroskopów. Natomiast zdalne to badania prowadzone na powierzchniach wewnętrznych obiektów lub powierzchniach zewnętrznych niedostępnych do badań bezpośrednich na przykład obiektów znajdujących się w strefach narażenia na promieniowanie jonizujące.