Motoryzacja

Międzynarodowe prawo transportowe zaczęło przybierać współczesne formy wraz z rewolucją przemysłową i rozwojem kapitalizmu w XIX wieku. Stąd przełomowe znaczenie…