Obowiązkowe ubezpieczenie OC nie wyczerpuje wszystkich możliwości zabezpieczenia się przed skutkami kolizji drogowych, wypadków i innych zdarzeń losowych. Prywatni ubezpieczyciele oferują różnorodne ubezpieczenia komunikacyjne, w tym ubezpieczenie autocasco i NNW. Co ważne, ubezpieczyć można się w każdym mieście w Polsce, w tym w takich miastach jak Poznań, Warszawa, Gdańsk czy Lublin. Tego typu polisy mają dobrowolny charakter i każda z ubezpieczalni ma nieco inną ofertę, w związku z czym warto je ze sobą porównywać, w celu wyboru najlepszej z nich.

Co dają dodatkowe polisy?

samochody po stłuczceStandardowe ubezpieczenie OC chroni właściciela pojazdu przed konsekwencjami finansowymi związanymi z koniecznością pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego przez kierowcę (właściciela pojazdu) mienia. W przypadku dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego wykupionego w Poznaniu lub dowolnie innym zakątku Polski, kierowca (właściciel pojazdu) chroni również własne mienie. Dla przykładu, w przypadku wykupienia polisy AC (autocasco), gdy dojdzie do uszkodzenia lub kradzieży samochodu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie równe wartości poniesionych przez ubezpieczonego strat. To niezwykle wygodna opcja, zwłaszcza w przypadku nowych pojazdów o dużej wartości, choć oczywiście tego typu polisę mogą wykupić również właściciele starszych pojazdów. Innym przykładem może być dodatkowe odszkodowanie dla kierowcy i jego pasażerów, uczestników wypadku drogowego, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu, w ramach polisy NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).

Ile kosztuje dodatkowa polisa?

Jeśli chcesz wiedzieć, ile dokładnie kosztują ubezpieczenia komunikacyjne w takich miastach jak Poznań czy Warszawa, najlepiej skontaktuj się z agentem ubezpieczeniowym wybranej firmy lub z brokerem, który znajdzie dla Ciebie najlepszą polisę z listy obejmującej oferty wielu różnych ubezpieczycieli. Dla przykładu szukając ubezpieczenia komunikacyjne Poznań pokaże m.in. taki wynik: http://pzuagent.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne.html

Standardowo cena dodatkowej polisy ubezpieczeniowej zależy od wartości ubezpieczanego pojazdu i zakresu ubezpieczenia. Zasadniczo im droższy pojazd i większe prawdopodobieństwo jego uszkodzenia/kradzieży, tym wyższy koszt polisy AC.