Jak założyć biuro rachunkowe

Każdego roku przybywa w Polsce firm, przede wszystkim małych i mikro przedsiębiorstw, które są sposobem na karierę zawodową dla wielu pomysłowych ludzi. Wszystkie z nich muszą prowadzić skrupulatnie swoją dokumentację.

Zapotrzebowanie rynku

usługi księgowe Warszawa

Duża ilość firm to również zwiększony popyt na usługi z zakresu księgowości. To z kolei napędza powstawanie podmiotów, które oferują swoje usługi księgowe. Warszawa zdecydowanie przoduje pod tym kątem - to tutaj działa najwięcej biur rachunkowych. Biura nie narzekają na brak klientów, dlatego powstaje ich coraz więcej. To dobry sposób na biznes, jednak założenie takiego biznesu wiąże się z pewnymi formalnościami.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe świadczy kilka podstawowych usług, jak:

  • okresowe określenie lub inwentaryzacja aktualnego stanu pasywów oraz aktywów,
  • prowadzenie zdarzeń, które miały miejsce w firmie - systematycznie i w porządku chronologicznym. Do tego potrzebne są dowody księgowe, księgi rachunkowe i inne dokumenty,
  • gromadzenie oraz przechowywanie dowodów księgowych, a także innej dokumentacji rachunkowej,
  • prowadzenie sprawozdań finansowych,
  • wycena pasywów oraz aktywów, jak również ustalanie wyniku finansowego.

To oczywiście tylko najważniejsze usługi księgowe. Warszawa ma większe zapotrzebowanie na tego typu usługi, dlatego wiele jednostek działających na terenie stolicy oferuje także inne rozwiązania, np. dojazd do klienta po dokumenty potrzebne do wykonania rozliczeń. Więcej na temat usług księgowych można poczytać na stronie http://www.business-care.pl/uslugi/uslugi-ksiegowe.html.

Kto może prowadzić księgowość

Usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać tylko taka osoba, która nie była nigdy karana, a także posiada tzw. pełną zdolność czynności prawnych, a zatem nie jest ograniczona prawnie np. przez chorobę psychiczną. Oprócz tego wymagane jest posiadanie ważnej polisy OC, czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jest to zabezpieczenie zarówno dla prowadzącego biuro, jak i jego potencjalnych klientów. Im wyższa kwota ubezpieczenia, tym chętniej klienci będą korzystać z usług. Wyjątkiem są tylko podmioty, które zamierzają prowadzić jedynie księgi przychodów i rozchodów lub tylko świadczą usługi w zakresie pomocy przy wypełnianiu deklaracji oraz zeznań. Oprócz tego, wymagane jest również, aby prowadzący biuro był wpisany na listę podatkowych doradców lub do rejestru rewidentów. Nie trzeba posiadać specjalnych uprawnień lub świadectw kwalifikacyjnych, jednak na pewno takowe pomagają w zdobywaniu nowych klientów.