Zarządzanie w stylu lean (pełna nazwa lean management) to metoda tzw. szczupłego zarządzania. Powstała w oparciu o koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem  zaczerpniętą z Systemu Produkcyjnego Toyoty. Wykorzystuje stworzone przez twórców zasady oraz narzędzia. Głównym celem jest minimalizowanie marnotrawienia zarówno rzeczy, jak również potencjału ludzkiego. Podobnymi zasadami rządzi się koncepcja lean manufacturing (inaczej - lean production). Jest stosowana w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją w różnych sektorach. Oba systemy przenikają się i stanowią swoiste uzupełnienie. Szkolenia Lean pozwalają na zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności (szczególnie formy warsztatowe) do wykorzystania technik stosowanych w tej metodzie.

W jakich sektorach znajduje zastosowanie koncepcja lean?

szkolenia Lean

Koncepcja lean jest stosowana w szeroko rozumianym przemyśle produkcyjnym, ale również innych dziedzinach. Przede wszystkim korzysta z niego kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla w firmach oraz instytucjach: usługowych (bankowość, finanse, rachunkowość, hotele, restauracje, przewoźnicy itp.); ochrony zdrowia (m.in. szpitale, przychodnie, ośrodki opieki); szeroko pojętej logistyce; w sektorze budownictwa; Informatycznych (szczególnie ; szkolnictwie (zwłaszcza na poziomie wyższym); należących do sektora publicznego (np. urzędy na różnym szczeblu) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Dzięki wdrożeniu koncepcji lean produkcja lub zakres usług ulega zdecydowanej poprawia a efekty widoczne są w bardzo krótkim czasie od momentu wprowadzenia zmian.

Możliwości szkoleniowe w zakresie lean

Najbardziej skuteczne i cieszące się dużą popularnością są szkolenia Lean w formie warsztatowej. Po części teoretycznej są idealnym wprowadzeniem do praktyki. Poza szeroką wiedzą tematyczną sprawiają, że w szybkim tempie nabywane są praktyczne umiejętności z wykorzystywania poznanych narzędzi, technik i metod Lean Management w obszarach, które są poddawane procesowi usprawniania. Uczestnicy szkolenia dowiadują się jak szybko i skutecznie wprowadzić zmiany w procesach produkcyjnych czy usługowych. Szkolenia mają charakter indywidualnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań klientów z wybranej branży. Wykorzystanie najnowszych technik szkoleniowych pozwala na szybkie dotarcie do uczestników. Ponadto pozwala na elastyczne dopasowanie się do grupy. Natomiast uczestnicy o wiele szybciej i trwale przyswajają teoretyczną wiedzę, gdy jednocześnie wykorzystują ją w praktyce.