Podstawą funkcjonowania każdego placu budowy są specjalistyczne maszyny oraz urządzenia budowlane. Sprzęt wyposażony w podwozie kołowe niejednokrotnie bez problemu może dotrzeć do miejsca docelowego bez większych trudności. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy pojawiają się maszyny charakteryzujące się dużymi gabarytami oraz wagą z nietypowym podwoziem. W jaki sposób zorganizować ich transport?

Jak należy przygotować transport?

transport maszyn budowlanych

Transport maszyn budowlanych organizowany jest podobnie jak przewóz innych przedmiotów wielkogabarytowych. Dużym wysiłkiem należy się wykazać już w chwili przygotowania do przewozu. Wówczas trzeba pomyśleć o takich elementach jak demontaż sprzętu załadunek na platformę przewozową, a także kwestii zabezpieczenia podczas drogi przed czynnikami atmosferycznymi czy też przesuwaniem. Co więcej, warto również zwrócić uwagę na aspekt dotyczący rozruchu w nowym miejscu eksploatacji. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest transport maszyn budowlanych z wykorzystaniem przewozu drogowego na bitych nawierzchniach, szosach, a ponadto drogach gruntowych. Istotnym działaniem, które musi być podjęte przed przewozem, jest analiza typu nawierzchni, szerokości, a ponadto odcinków trasy. Ważne jest także wskazanie maksymalnego kąta nachylenia nawierzchni do gruntu. Co więcej, podczas logistyki ustalić trzeba łączną liczbę podjazdów, zjazdów, wiaduktów, mostów oraz innych obiektów mających charakter infrastrukturalny.

Jakie wyróżnia się sposoby transportu urządzeń budowlanych?

Zdecydowana większość maszyn budowlanych przewożona jest z wykorzystaniem platform pojazdów ciężarowych, a także przyczep, naczep niskopodwoziowych. Ponadto, praktykowany jest transport maszyn budowlanych polegający na holowaniu na połączeniu sztywnym. Jednakże istnieje tutaj duże ograniczenie polegające na przykład na prędkości. Dlatego też technika ta jest wykorzystywana na najkrótszych dystansach. Warto dowiedzieć się więcej tutaj https://www.transonline.pl/transport-maszyn-budowlanych/ Transport maszyn budowlanych z zastosowanie napędu własnego możliwy jest wówczas, gdy sprzęt został wyposażony w podwozie samochodowe albo inny rodzaj podwozia kołowego. Powinno ono zapewniać prędkość nie niższą niż 40 km/h. Pojazdy, które osiągają prędkość do 25 km/h mogą być samodzielnie przewożone na odległość nieprzekraczającą 35 km. Wskazać należy również fakt, że prawo pozwala na samodzielne przemieszczanie się maszyn na gąsienicach. Jednakże istnieje tutaj ograniczenie odległości, którą mogą pokonać (do 2000 metrów). W przypadku dalszego transportu koniecznym działaniem jest zaangażowanie profesjonalnego przewozu.