Podczas wykonywania prac technicznych, zawsze na pierwszym miejscu, powinniśmy stawiać zdrowie i poszanowanie zasad BHP. Dotyczy to zarówno tych prostych,  jak również specjalistycznych prac, do których niewątpliwie możemy zaliczyć spawanie. W przypadku tego rodzaju prac, przyłbice spawalnicze, stanowią absolutny wymóg, który pozwala zachować bezpieczeństwo tychże czynności. przyłbice spawalnicze Wybór odpowiedniej przyłbicy jest niezbyt trudny, lecz wymaga odpowiedniej dozy informacji i uwagi. Co prawda, ilu znawców spawalnictwa, tyle sądów na temat odpowiedniego doboru przyłbic. Istnieje natomiast, kilka wskazówek, które pomogą każdemu uniknąć błędu w wyborze.

Podział przyłbic spawalniczych

Zasadniczo, klasyfikując przyłbice, możemy podzielić je na dwie kategorie, tj. pasywne i automatyczne. Działanie przyłbic spawalniczych pasywnych, przybliżone jest do działania tarcz spawalniczych. Posiadają one stały filtr, a niektóre z nich, dodatkowo, specjalny podgląd pozwalający na obserwację spawanego miejsca, przed i po spawaniu. Z kolei przyłbice spawalnicze automatyczne, wyposażone są w automatyczny filtr, który samoistnie dostosowuje poziom odpowiedniego zaciemnienia podczas spawania.

Czynniki decydujące o wyborze odpowiedniej przyłbicy

przyłbice spawalniczeW procesie wyboru właściwej przyłbicy spawalniczej, na samym początku, musimy ustalić jaką metodą będziemy posługiwali się podczas prac spawalniczych. Pomoże to nam dokonać wyboru pomiędzy przyłbicami pasywnymi i automatycznymi. Gdy tego dokonamy, należy przyjrzeć się na takie cechy przyłbicy jak: czas rozjaśnienia; czas reakcji; klasa optyczna i ilość czujników.

Jeśli wybór przyłbicy pasywnej będzie dla nas wystarczający, to jest to proces w miarę prosty. Dokonujemy wyboru przyłbicy najlepiej dopasowanej do nas samych, a potem dokupujemy do niej odpowiednie filtry, które pozwolą nam na bezpieczne spawanie. Jeżeli jednak nasze prace spawalnicze, są nieco bardziej specjalistyczne i potrzebujemy przyłbicy automatycznej, wybór jest nieco bardziej skomplikowany, gdyż musimy dopasować ją do stosowanej przez nas metody spawania.

Wybór odpowiedniej przyłbicy spawalniczej może w znaczący sposób wpłynąć na stan naszego zdrowia, dlatego też, jej zakup musi być niezwykle przemyślany i przeanalizowany. Kategorycznie należy wystrzegać się tanich chińskich przyłbic, gdyż zawarta w nich elektronika, może nie poradzić sobie z wymaganiami takich metod jak MMA, MIG/MAG czy w szczególności TIG. Nie można przecież ryzykować swojego zdrowia dla kilkuset złotych oszczędności, gdyż jego odzyskanie może być o wiele kosztowniejsze, bądź też w ogóle nie możliwe.