Karta kredytowa to narzędzie płatnicze odrębne od karty debetowej. Odróżnia ją to, że nie korzysta się z własnych pieniędzy, lecz pieniędzy banku. Jest to doskonały sposób na sfinansowanie nagłych potrzeb życiowych. W odróżnieniu do pożyczek, linia kredytowa na karcie nie musi pociągać za sobą żadnych dodatkowych kosztów, jeśli spłaty dokona się w odpowiednim terminie. Sprawdź, jak spłacić kartę kredytową.

Karta kredytowa to bardzo wygodna forma zaciągania zobowiązań finansowych. W jej ramach zostaje przyznana pewna suma, tak zwana linia kredytowa, która w ramach dokonywania spłat jest odnawiana. Oznacza to, że jeśli limit karty kredytowej określony jest na 2000 zł po wykorzystaniu 500 zł pozostaje nadal 1500 zł do dalszej dyspozycji, a jeśli dokonamy spłaty wykorzystanego kapitału w wysokości 500 zł wówczas ponownie do dyspozycji pozostaje 2000 zł. Najczęściej cyklem rozliczeniowym jest jeden miesiąc. Jest to czas, w którym należy dokonać spłaty zadłużenia. Drugim istotnym pojęciem dotyczącym kart kredytowych jest okres bezodsetkowy. Okres ten to czas, w jakim można spłacić kartę kredytową bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat za udzielone kredytowanie.

Zadłużenie – jak spłacić kartę kredytową?

Bank co miesiąc wysyła do klienta wyciąg, w którym znajdują się informacje na temat historii transakcji, a także stanie wykorzystanej linii kredytowej.0 Istnieje kilka sposobów dokonania spłaty karty kredytowej.
Pierwszym z nich jest dokonanie spłaty w całości w ciągu jednego miesiąca. Rozliczenie swojej pożyczki w ciągu okresu bezodsetkowego skutkuje oddaniem wyłącznie kwoty, która została pożyczona, bez powiększania jej o odsetki czy inne dodatkowe koszty.
Drugim sposobem jest spłata wyłącznie kwoty minimalnej. W tej sytuacji należy pamiętać, że część zadłużenia zostanie oprocentowana.
Trzecim sposobem jest rozłożenie zadłużenia z karty kredytowej na raty. Obecnie prawie każdy bank posiada taką możliwość w swojej ofercie. Należy pamiętać, że jest to usługa dodatkowa, korzystna gdy nie ma możliwości spłaty całego zadłużenia wynikającego z linii kredytowej jednorazowo. Wskazać trzeba, że nie jest to standardowa usługa zatem należy o nią zawnioskować, a raty oczywiście są oprocentowane.
Jeśli chcesz znaleźć więcej informacji na temat tego, jak spłacić kartę kredytową, wejdź na stronę https://cardina.pl/blog/jak-splacic-karte-kredytowa-poradnik.

W jaki sposób pozbyć się długu na karcie kredytowej?Kiedy najlepiej dokonać spłaty karty kredytowej?

Oczywiście, najlepiej spłacić kartę kredytową w okresie, w którym bank nie będzie naliczać odsetek. W ten sposób uniknie się dodatkowych kosztów, a z kapitału można korzystać swobodnie i za darmo. Toteż najlepiej dokonać spłaty przed upływem daty wymagalności, czyli daty, z którą rozpoczyna się okres oprocentowany. Jednak czasem zdarza się brak możliwości spłaty karty kredytowej na czas, wówczas należy pamiętać, że zostaną naliczone odsetki od całej kwoty zobowiązania, a nie wyłącznie od tej, która pozostała do spłaty. Toteż wtedy warto spłacić kwotę minimalną, aby bank nie upominał się o zwrot zadłużenia lub skorzystać z rozłożenia wierzytelności na raty.