Oczywistym jest, że przeważnie w kole znajdują się zawory określane często mianem wentyli. Rozróżniamy różne ich typy, nie rzadko w zależności od pojazdu, do którego zostały zastosowane. W motoryzacji najczęściej spotyka się zawory Schradera. Typ ten spotykany jest w niemal wszystkich felgach oraz dętkach samochodowych. Niekiedy też występuje w rowerach. Wentyle samochodowe nazywane też są niejednokrotnie wentylami AV.

Mowa jest tutaj o tak zwanym zaworze pneumatycznym, co jest tu niezwykle istotne. Wentyl służy jako otwór, przez który do dętki wprowadza się powietrze. Niezbędne tu jest dość duże ciśnienie. Pompowanie może się odbywać za pomocą zwykłej pompki samochodowej, mechanicznie poprzez wciskanie pedału, ale obecnie częściej wykorzystuje się w tym celu kompresor. Po wtłoczeniu powietrza na wentyl nakładana jest zakrętka, która to nie dość że uszczelnia zawór, pełni rolą ochronną przed niepożądanymi, aczkolwiek ewentualnymi zabrudzeniami dostającymi się przez otwór wlotowy. Wentyle stosowane w samochodach są bardzo różnorodne konstrukcyjnie. W zasadzie ich budowa jest do siebie bardzo zbliżona, a działanie zawsze takie samo, ale można wyróżnić kilka typów takich właśnie zaworów.

[caption id="attachment_630" align="alignright" width="205"]wentyl samochodowy Srebrny wentyl samochodowy[/caption]

Przy pompowaniu opon zalecane jest stosowanie manometru, który służy do pomiarów ciśnienia w oponach. Musi ono być bowiem właściwe, a zatem ani za duże, ani też za małe. Wartość ciśnienia określana tu jest w tak zwanych atmosferach. Wentyl jest potoczną nazwą zaworu pneumatycznego jednostronnego działania. W tym przypadku zawsze jednak należy wspomnieć, o tym samochodowym, ponieważ zupełnie inny element o takiej samej nazwie może występować przykładowo w niektórych instrumentach dętych blaszanych.