Osoby pracujące w Niemczech i płacące tam podatki, mogą ubiegać się o otrzymanie specjalnego zasiłku na dziecko. Jeśli zastanawiasz się, jak uzyskać Kindergeld i jaka jest jego obecna wartość, w dalszej części tekstu znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania związane z kwestią przyznawania tego typu zasiłków Polakom, którzy pracowali lub pracują na terenie Niemiec.

Kto może dostać zasiłek?

Jak dostać Kindergeld?Do otrzymania Kindergeld uprawnione są wszystkie osoby legalnie zatrudnione w Niemczech lub prowadzące tam działalność gospodarczą, które płacą podatek dochodowy, a także osoby, które zostały oddelegowane do pracy, do Niemiec z polskiej firmy na czas nie krótszy niż 183 dni – w każdym przypadku, by starać się o zasiłek, musisz mieć przepracowane w ciągłości minimum 183 dni w roku. Poza kwestią legalnego zatrudnienia musisz mieć prawo do opieki na dzieckiem/dziećmi. Dzieci muszą mieszkać z Tobą w Niemczech lub w Twoim domu w Polsce. Prawo do Kindergeld przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, a także na dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Do zasiłku rodzinnego prawo mają również dorosłe dzieci zarejestrowane jako bezrobotne aktywnie poszukujące pracy, a także dorosłe dzieci niepełnosprawne, które pozostają pod Twoją opieką.

Jak uzyskać Kindergeld z Niemiec i jaka jest jego wartość?

Właśnie zmieniają się przepisy względem możliwości starania się o zasiłek za lata ubiegłe. Dotychczas każda osoba pracująca w Niemczech, a mająca na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dorosłe dzieci uczące się do 25 roku życia, mogła po powrocie do Polski lub w trakcie pobytu w Niemczech wystąpić o wypłatę zasiłku do czterech lat wstecz. Przy aktualnej wartości miesięcznego zasiłku były to dość duże kwoty, sięgające kilkunastu tysięcy euro i to w przypadku tylko jednego dziecka. Jeśli chcesz uzyskać Kindergeld dzisiaj, nie możesz starać się już o jego wypłatę za minione lata. Maksymalnie zasiłek może być wypłacony do sześciu miesięcy wstecz. Aktualna wartość zasiłku na jedno dziecko to 194 Euro miesięcznie.

Jeśli nie wiesz, jak uzyskać Kindergeld, zgłoś się o pomoc do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się odzyskiwaniem nadpłaconych podatków i innych świadczeń pieniężnych, jakie przysługują każdej osobie legalnie pracującej w Niemczech. Dzięki pośrednictwu tego typu podmiotów nie musisz osobiście składać żadnych dokumentów. Wszystko odbywa się poza Tobą. Wystarczy, że dostarczysz do takiej firmy zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczenia i wskażesz numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane przysługujące Ci środki.