Czym jest transport ponadnormatywny? Odpowiedz na to pytanie jest prosta, jednak jest bardzo wiele szczegółów związanych z tym tematem. Realizacja przewozu towarów ponadnormatywnych jest ściśle określona w przepisach prawa. Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Charakterystyka

transport ponadnormatywny

Transport ponadnormatywny to transport przedmiotów, które swoją masą oraz rozmiarami przekraczają dopuszczalne przez przepisy normy do poruszania się na drogach. Jeśli ładunek przekracza poniższe parametry to wtenczas też zalicza się do transportu ponadgabarytowego. Parametry to: masa 42tony, szerokość 2,5metra, długość z naczepą 16,5 metra, długość z przyczepą 18,5 metra oraz wysokość 4 metry. Każdy transport tego rodzaju jest bardzo skomplikowany i wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz odpowiednich przygotowań do jego realizacji.

Co zalicza się do towarów ponadnormatywnego?

Transport ponadnormatywny

obejmuje bardzo wiele różnych przedmiotów, które zaliczają się do sprzętu budowlanego, górniczego, rolniczego, elementów infrastruktury, wśród nich są konstrukcje stalowe oraz wiele innych produktów. Do transportu części produktów stosuje się specjalistyczne pojazdy, które ułatwiają transport. Do jednych z najpopularniejszych pojazdów zaliczają się te nisko osiowe. Przy zastosowaniu tych pojazdów używa się przyczepy i naczepy, które mają obniżony pokład ładunkowy. W większości przypadków wyposażone są one w specjalne rampy najazdowe. Transport tego rodzaju zapewnia większe bezpieczeństwo zarówno dla produktów jak również pracowników.

Pozwolenie

Jeśli chce się wykonać przewóz ponadgabarytowy potrzebne jest pozwolenie, a z kolei, aby je uzyskać potrzeba złożyć wniosek z zawierający takie informacje jak: dane wnioskodawcy, przewoźnika, nadawcy, termin przewozu oraz wymiary przewożonego towaru. W sporej części przypadków transport tego rodzaju może odbywać się tylko i wyłącznie nocą.

Logistyka

Poza pozwoleniem trzeba rozwiązać bardzo wiele problemów logistycznych. Tylko poradzenie sobie z nimi jest gwarancją poprawnego i bezproblemowego przejazdu. Jakie kwestie trzeba wziąć pod uwagę dotyczą logistyki przejazdu? - Szerokość dróg - Znaki i słupy po drodze - Promienie pokonywanych zakrętów - Wysokość wiaduktów po drodze - Wytrzymałość mostów Dzięki zebraniu tych wszystkich bardzo cennych informacji można zaplanować taką trasę przejazdu, aby była ona optymalna i przysparzała jak najmniej problemów. Po opracowaniu trasy sporządzany jest raport, który zawiera wszystkie zebrane informacje. Dzięki temu kierowcy wiedzą jak mają jechać i jak poradzić sobie z transportem ponadnormatywnym.