Ula Oliwa

Miejski Ośrodek Kultury rozpoczął wakacyjne warsztaty dla dzieci. Uczniowie szkół podstawowych mają możliwość wzięcia…

Nowi ludzie w firmie, dużo wspólnych planów i jeden cel – zwiększyć zyski, jednak aby to ostatnie było możliwe należy…